Монтажник

Печатари и сродни на тях Монтажник на гипсокартон - гр. Тур, Франция.

София преди 1 месец

Продавач-консултант

Продавачи в магазини На щанд за сладки изделия.

София преди 1 месец

Градинар

Градинари и растениевъди Почистване, плевене, косене/за мъжете/.

София преди 1 месец

Медицинска сестра

Медицински сестри и акушерки Полагане на здравни грижи за хоспилизирани лица.

София преди 1 месец

Сервитьор

Сервитьори и бармани Сервиране/отсервиране, обслужване на клиенти.

София преди 1 месец

Продавач-консултант

Продавачи в магазини На щанд за сладки изделия.

София преди 1 месец

Чистач/ Хигиенист

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения

София преди 1 месец

Сервитьор

Сервитьори и бармани Сервиране/отсервиране, обслужване на клиенти.

София преди 1 месец

Чистач/ Хигиенист

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения

София преди 1 месец

Санитар

Персонал, полагащ здравни грижи за хора Поддържане на хигиената, обгрижване на хоспитализирани лица.

София преди 1 месец

Реклама