Специалист

Административни приложни специалисти съгласно дл.хар-ка- специалист УТС, незаконно строителство и архив

Белово преди 1 месец

Специалист

Административни приложни специалисти съгласно дл.хар-ка- специалист УТС, незаконно строителство и архив

Белово преди 1 месец

Специалист

Административни приложни специалисти специалист, метрологично осигуряване. Организира и следи за стриктното изпълнение на пусково- ...

Бургас преди 1 месец

Специалист

Административни приложни специалисти специалист, метрологично осигуряване. Организира и следи за стриктното изпълнение на пусково- ...

Бургас преди 1 месец

Специалист, технически контрол

Административни специалисти Специалист ПТО. Изготвя сертификати за отчитане и приемане на СМР. Изготвя ...

Кнежа преди 1 месец

Специалист, технически контрол

Административни специалисти Специалист ПТО. Изготвя сертификати за отчитане и приемане на СМР. Изготвя ...

Кнежа преди 1 месец

Старши специалист

Приложни специалисти в държавната администрация старши специалист, той и шофьор по реда на ПМС 1996 г.

Вълчи дол преди 1 месец

Старши специалист

Приложни специалисти в държавната администрация старши специалист, той и шофьор по реда на ПМС 1996 г.

Вълчи дол преди 1 месец

Главен специалист

Приложни специалисти в държавната администрация Главен специалист "Транспортно обслужване" Съгласно длъжностната характеристика

Костинброд преди 1 месец

Главен специалист

Приложни специалисти в държавната администрация Главен специалист "Транспортно обслужване" Съгласно длъжностната характеристика

Костинброд преди 1 месец