Главен счетоводител

Финансови специалисти СЪГЛАСНО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ, БЮДЖЕТ

Шабла преди 1 месец

Главен счетоводител

Финансови специалисти СЪГЛАСНО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ, БЮДЖЕТ

Шабла преди 1 месец

Счетоводител

Финансови специалисти 1/2 счетоводител

Стара Загора преди 1 месец

Счетоводител

Финансови специалисти 1/2 счетоводител

Стара Загора преди 1 месец

Счетоводител, оперативен

Приложни специалисти по финанси и математика съгласно трудовата характеристика

Лом преди 3 месеца

Счетоводител

Финансови специалисти

Плевен преди 1 месец

Счетоводител, оперативен

Приложни специалисти по финанси и математика обработка и осчетоводяване на платежни документи

Шумен преди 1 месец

Счетоводител, оперативен

Приложни специалисти по финанси и математика

Силистра преди 2 месеца

Счетоводител, оперативен

Приложни специалисти по финанси и математика

Силистра преди 2 месеца

Старши счетоводител

Финансови специалисти организира и съставя счетоводни отчети

Брусарци преди 2 месеца