Машинен оператор, производство на мебели

Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях оператор на CNC машини

Русе преди 4 месеца

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти Участва в производството на експлозивни ...

Мъглиж преди 3 месеца

Машинен оператор, производство на каучукови изделия

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия производство на каучукови изделия за автомобилната промишленост

Кърджали преди 3 месеца

Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и ...

Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти р-та на машини за ...

Русе преди 2 месеца

Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и ...

Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти р-та на машини за ...

Русе преди 2 месеца

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Производство на детайли от пластмаса.

София преди 1 месец

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Производство на детайли от пластмаса.

София преди 1 месец

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

... на каучук, пластмаси и хартиени изделия обслужване на машина за производство на пластмасови туби

Марица преди 1 месец

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

... на каучук, пластмаси и хартиени изделия обслужване на машина за производство на пластмасови туби

Марица преди 1 месец

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Производство на пластмасови изделия на шприцмашини

Троян преди 1 месец