Продавач-консултант

Продавачи в магазини Обслужване на клиенти

Божурище преди 2 месеца

Продавач-консултант

Продавачи в магазини Обслужване на клиенти

Божурище преди 2 месеца

Общ работник, строителство на сгради

Работници в добивната промишленост и строителството подпомагане при монтажа и изграждането на противопожарни системи,в дейностите се включват:работа на високо, ...

Божурище преди 1 месец

Общ работник, строителство на сгради

Работници в добивната промишленост и строителството подпомагане при монтажа и изграждането на противопожарни системи,в дейностите се включват:работа на високо, ...

Божурище преди 1 месец

Общ работник, строителство на сгради

Работници в добивната промишленост и строителството ПОДПОМАГАНЕ ПРИ МОНТАЖА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ. РАБОТИ СЕ И НА ВИСОКО.

Божурище преди 1 месец

Общ работник, строителство на сгради

Работници в добивната промишленост и строителството ПОДПОМАГАНЕ ПРИ МОНТАЖА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ. РАБОТИ СЕ И НА ВИСОКО.

Божурище преди 1 месец

Общ работник, строителство на сгради

Работници в добивната промишленост и строителството Подпомагане при монтаж и изграждане на противопожарни системи. Работи се на високо

Божурище преди 1 месец

Общ работник, строителство на сгради

Работници в добивната промишленост и строителството Подпомагане при монтаж и изграждане на противопожарни системи. Работи се на високо

Божурище преди 1 месец

Общ работник

Други неквалифицирани работници Подпомагане при монтажа и изграждането на противопожарни системи. Работи се о на високо.

Божурище преди 1 месец

Общ работник

Други неквалифицирани работници Подпомагане при монтажа и изграждането на противопожарни системи. Работи се о на високо.

Божурище преди 1 месец

Реклама