Печатар

Печатари и сродни на тях

Ветрино преди 2 месеца

Печатар

Печатари и сродни на тях

Ветрино преди 2 месеца

Водач, селскостопански машини

Оператори на подвижни съоръжения обработва лозови масиви в землището на с.Невша

Ветрино преди 2 месеца

Водач, селскостопански машини

Оператори на подвижни съоръжения обработва лозови масиви в землището на с.Невша

Ветрино преди 2 месеца

Чистач/ Хигиенист

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения почистване и поддръжка на помещенията на училището

Ветрино преди 1 месец

Чистач/ Хигиенист

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения почистване и поддръжка на помещенията на училището

Ветрино преди 1 месец

Реклама