Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия работа на плетачен стан

Садово преди 2 седмици

Шофьор, товарен автомобил

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси

Садово преди 1 седмица

Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Друг персонал, зает с търговия

Садово преди 1 седмица

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка

Садово преди 1 седмица

Учител, детска градина

Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка

Садово преди 4 дни

Експерт, маркетинг

Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността

Садово преди 3 дни

Реклама