Технически сътрудник

Общи административни служители

Садово преди 1 месец

Технически сътрудник

Общи административни служители

Садово преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност

Садово преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност

Садово преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност

Садово преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност

Садово преди 1 месец

Машинен оператор

Други оператори на стационарни машини и съоръжения поддържа работа на машина, общи познания в механиката

Садово преди 1 месец

Машинен оператор

Други оператори на стационарни машини и съоръжения поддържа работа на машина, общи познания в механиката

Садово преди 1 месец

Машинен оператор, производство на пластмаса

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия

Садово преди 1 месец

Машинен оператор, производство на пластмаса

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия

Садово преди 1 месец

Реклама