Автомонтьор

Машинни механици и монтьори ремонтни дейности на МПС

Провадия преди 1 месец

Водач, мотокар

Оператори на подвижни съоръжения извършване на товарно-разтоварни дейности с мотокар, пренасяне на различни материали

Провадия преди 1 месец

Търговски представител

Посредници в търговията и продажбите Предлагане и продаване на М-ТЕЛ услуги

Провадия преди 1 месец

Машинен оператор, производство на растителни масла

Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост Обслужва и извършва оперативно технологично настройване на машините, поддържа оптимален технологичен ...

Провадия преди 1 месец

Търговски представител

Посредници в търговията и продажбите Предлагане и продаване на М-ТЕЛ услуги

Провадия преди 1 месец

Машинен оператор, производство на растителни масла

Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост Обслужва и извършва оперативно технологично настройване на машините, поддържа оптимален технологичен ...

Провадия преди 1 месец

Тракторист

Оператори на подвижни съоръжения обработка на земя

Провадия преди 1 месец

Тракторист

Оператори на подвижни съоръжения обработка на земя

Провадия преди 1 месец

Организатор, производство

Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството отговаря за организацията на производството в цеха, за ...

Провадия преди 2 месеца

Оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни

Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители разпределение на телефонните обаждания, консултиране на клиенти ...

Провадия преди 1 месец

Реклама