Работник, поправка на джанти и гуми

Машинни механици и монтьори Смяна на гуми, помпене и други помощни дейности на селскостопански машини.

Провадия преди 3 седмици

Техник, електрически машини и апарати

Приложни специалисти във физическите и техническите науки контролира действието на контролно-измервателните прибори и автоматиката; поддържа в изправност ...

Провадия преди 2 седмици

Шлосер-монтьор

Машинни механици и монтьори поддържа в изправно състояние машините,апаратите и съоръженията, участва в ремонта на механичното,технологично и подемно-транспортно ...

Провадия преди 2 седмици

Техник, електрически машини и апарати

Приложни специалисти във физическите и техническите науки контролира действието на контролно-измервателните прибори и автоматиката; поддържа в изправност ...

Провадия преди 2 седмици

Оператор, контрол на процеси в химическото производство

Техници по контрол на производствени процеси проследява и контролира химичните процеси в производството на биогориво

Провадия преди 2 седмици

Огняр

Други оператори на стационарни машини и съоръжения Обслужва и поддържа съоръженията в парова централа при стриктно спазване на фирмените системи и стандарти за ...

Провадия преди 2 седмици

Началник производство

Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията контролира хода на пр-во и обезпечава с необходимите материали, ...

Провадия преди 1 седмица

Началник производство

Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията контролира хода на пр-во и обезпечава с необходимите материали, ...

Провадия преди 1 седмица

Банков служител, обслужване на клиенти

Касиери, инкасатори и сродни на тях обслужва и консултира клиенти, извършва справки, осчетоводява операции в лева и валута

Провадия преди 1 седмица

Общ работник

Други неквалифицирани работници Извършва товарно-разтоварни дейности.Събира и изнася на определените места отпадъци.Почиства складове и дворни площи.Оказва ...

Провадия преди 4 дни

Реклама