Готвач

Готвачи по длъжностна характеристика

Поморие преди 2 месеца

Готвач

Готвачи по длъжностна характеристика

Поморие преди 2 месеца

Сервитьор

Сервитьори и бармани по длъжностна характеристика

Поморие преди 2 месеца

Сервитьор

Сервитьори и бармани по длъжностна характеристика

Поморие преди 2 месеца

Тракторист

Оператори на подвижни съоръжения по дл. характеристика

Поморие преди 1 месец

Тракторист

Оператори на подвижни съоръжения по дл. характеристика

Поморие преди 1 месец

Замервач,отчетник

Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали съгласно длъжностна характеристика

Поморие преди 1 месец

Готвач

Готвачи по длъжностна характеристика

Поморие преди 2 месеца

Замервач,отчетник

Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали съгласно длъжностна характеристика

Поморие преди 1 месец

Готвач

Готвачи по длъжностна характеристика

Поморие преди 2 месеца

Реклама