Работник, кланица

Работници по производство на храни и сродни на тях Окачествители на месо, работа с везни, обрязване на месо.

Първомай преди 2 месеца

Работник, кланица

Работници по производство на храни и сродни на тях Окачествители на месо, работа с везни, обрязване на месо.

Първомай преди 2 месеца

Общ работник, промишлеността

Работници в преработващата промишленост товаро- разтоварна дейност

Първомай преди 1 месец

Общ работник, промишлеността

Работници в преработващата промишленост товаро- разтоварна дейност

Първомай преди 1 месец

Огняр

Други оператори на стационарни машини и съоръжения техническо обслужване на парни котли и инсинераторна станция

Първомай преди 1 месец

Огняр

Други оператори на стационарни машини и съоръжения техническо обслужване на парни котли и инсинераторна станция

Първомай преди 1 месец

Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) организира, ръководи и контролира технологичния процес

Първомай преди 1 месец

Манипулант, промишлеността

Работници в преработващата промишленост Обработване на продукцията в манипулацията.

Първомай преди 1 месец

Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) организира, ръководи и контролира технологичния процес

Първомай преди 1 месец

Манипулант, промишлеността

Работници в преработващата промишленост Обработване на продукцията в манипулацията.

Първомай преди 1 месец

Реклама