Работник, отглеждащ цветя

Работници в селското, горското и рибното стопанство Полагане на грижи за отглеждане на цветя.

Първомай преди 3 седмици

Шофьор

Международни шофьори с опит, категория С + Е, кара се само вътрешно в Европа, единички и двойки, на нови камиони с хладилни ремаркета.

Първомай преди 7 месеца

Учител, ресурсен

Други преподаватели 0.5 щат ресурсен учител - съгласно длъжностната характеристика

Първомай преди 1 ден

Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Други преподаватели 0,5 щат логопед - съгласно длъжностна характеристика.

Първомай преди 1 ден

Реклама