Касиер, домакин

Персонал, водещ счетоводни сметки и документи с-но длъжностна характеристика

Костинброд преди 1 месец

Главен инженер, община/район

Административни специалисти с-но длъжностна характеристика

Костинброд преди 1 месец

Младши експерт

Административни специалисти с-но длъжностна характеристика - младши експерт "Строителство"

Костинброд преди 1 месец

Магазинер

Персонал, водещ стокови и транспортни документи

Костинброд преди 1 месец

Водач, мотокар

Оператори на подвижни съоръжения Управлява мотокара по безопасен начин, без рис за здравето на служителите или увреждане на стоката; Изпълнява различни ...

Костинброд преди 1 месец

Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост -Управлява процесите на машина от производствена линия, сменя форматни части при смяна на асортимент, ...

Костинброд преди 1 месец

Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост -Управлява процесите на машина от производствена линия, сменя форматни части при смяна на асортимент, ...

Костинброд преди 1 месец

Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и води

Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост Работа в производствена среда.

Костинброд преди 1 месец

Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и води

Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост Работа в производствена среда.

Костинброд преди 1 месец

Водач, мотокар

Оператори на подвижни съоръжения Управлява мотокар по безопасен начин, без риск за здравето на служителите или от увреждане на стоката. Изпълнява различни ...

Костинброд преди 1 месец

Реклама