Камериер/камериерка

Друг обслужващ персонал по длъжностна характеристика

Несебър преди 1 месец

Старши учител, детска градина

Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка според длъжностна характеристика

Несебър преди 1 месец

Пиколо

Домакини и икономи по длъжностна характеристика

Несебър преди 1 месец

Сервитьор

Сервитьори и бармани по длъжностна характеристика

Несебър преди 1 месец

Камериер/камериерка

Друг обслужващ персонал

Несебър преди 1 месец

Касиер

Касиери и продавачи на билети по длъжностна характеристика

Несебър преди 1 месец

Помощник-готвач

Готвачи по длъжностна характеристика

Несебър преди 2 месеца

Работник, поддръжка на сгради

Строители на сгради и сродни на тях поддържа техниката и изправността на хотелската база

Несебър преди 2 месеца

Работник, поддръжка на сгради

Строители на сгради и сродни на тях поддръжка на техниката и хотелската база

Несебър преди 2 месеца

Помощник-готвач

Готвачи по длъжностна характеристика

Несебър преди 2 месеца

Реклама