Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност Охрана на обекти в района на град Карлово и град Сопот

Карлово преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност Охрана на обекти в района на град Карлово и град Сопот

Карлово преди 1 месец

Шофьор, автобус

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси отговаря за правилната експлоатация на автобуса и осигуряване на безопасността на пътниците; таксуване на пътниците ...

Карлово преди 3 месеца

Шофьор, автобус

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси отговаря за правилната експлоатация на автобуса и осигуряване на безопасността на пътниците; таксуване на пътниците ...

Карлово преди 3 месеца

Сервитьор

Сервитьори и бармани сервиране и отсервиране

Карлово преди 1 месец

Технолог

Приложни специалисти във физическите и техническите науки съгласно длъжностна характеристика

Карлово преди 1 месец

Електротехник, промишлено предприятие

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Проверява и наблюдава правилното използване и състояние на машините, отстранява повреди, извършва ...

Карлово преди 2 месеца

Електротехник, промишлено предприятие

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения проверява и наблюдава правилното използване и състоянието на машините; открива повреди и предприема ...

Карлово преди 2 месеца

Електротехник, промишлено предприятие

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Проверява и наблюдава правилното използване и състояние на машините, отстранява повреди, извършва ...

Карлово преди 2 месеца

Електротехник, промишлено предприятие

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения проверява и наблюдава правилното използване и състоянието на машините; открива повреди и предприема ...

Карлово преди 2 месеца

Реклама