Сервитьор

Сервитьори и бармани по длъжностна характеристика

Калояново преди 1 месец

Учител спортна подготовка

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Учител Физкултура и спорт

Калояново преди 2 месеца

Сервитьор

Сервитьори и бармани по длъжностна характеристика

Калояново преди 1 месец

Учител спортна подготовка

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Учител Физкултура и спорт

Калояново преди 2 месеца

Готвач

Готвачи по трудова характеристика

Калояново преди 1 месец

Готвач

Готвачи по трудова характеристика

Калояново преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност охрана обекти на фирмата

Калояново преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност охрана обекти на фирмата

Калояново преди 1 месец

Камериер/камериерка

Друг обслужващ персонал

Калояново преди 1 месец

Камериер/камериерка

Друг обслужващ персонал

Калояново преди 1 месец

Реклама