Боргвергист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1. Разчитане технологичната документация, изработване на детайли в съответствие с технологичните изисквания ...

Гълъбово преди 2 месеца

Работник, строителството

Работници в добивната промишленост и строителството по дл. характеристика

Гълъбово преди 1 месец

Стругар

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях по дл. характеристика

Гълъбово преди 1 месец

Работник, строителството

Работници в добивната промишленост и строителството по дл. характеристика

Гълъбово преди 1 месец

Стругар

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях по дл. характеристика

Гълъбово преди 1 месец

Тенекеджия

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Рязане на листове ламарина за покривни работи, разкрояване на ламарината. ...

Гълъбово преди 2 месеца

Аргончик

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Рязане и заваряване на метали с Аргон

Гълъбово преди 2 месеца

Тенекеджия

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Рязане на листове ламарина за покривни работи, разкрояване на ламарината. ...

Гълъбово преди 2 месеца

Аргончик

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Рязане и заваряване на метали с Аргон

Гълъбово преди 2 месеца

Аргончик

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Според длъжностна характеристика

Гълъбово преди 1 месец

Реклама