КОНСУЛТАНТ ПРОДАВАЧ

Хенди-Тел е най-голямата българска компания за мобилна и телекомуникационна техника с двайсетгодишна история! Пазарната ни дейност ...

Гълъбово преди 1 седмица

Техник, механик

Приложни специалисти във физическите и техническите науки

Гълъбово преди 6 дни

Работник, строителството

Работници в добивната промишленост и строителството по дл. характеристика

Гълъбово преди 6 дни

Шлосер-монтьор

Машинни механици и монтьори по дл. характеристика

Гълъбово преди 6 дни

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси

Гълъбово преди 6 дни

Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения

Машинни механици и монтьори по дл. характеристика

Гълъбово преди 6 дни

Боргвергист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Работа с пробивна машина за обработване на метали

Гълъбово преди 6 дни

Монтьор, котелно оборудване

Машинни механици и монтьори по дл. характеристика

Гълъбово преди 6 дни

Аргончик

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Според длъжностна характеристика

Гълъбово преди 6 дни

Медицинска сестра

Медицински сестри и акушерки Служба трудова медицина.

Гълъбово преди 6 дни

Реклама