Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност Охрана на обект "Хале".

Елин Пелин преди 1 месец

Шивач, кожа

Работници по производство на облекло и сродни на тях да изработва качествено всички модели.

Елин Пелин преди 2 месеца

Шивач, кожа

Работници по производство на облекло и сродни на тях да изработва качествено всички модели.

Елин Пелин преди 2 месеца

Водач, мотокар

Оператори на подвижни съоръжения Извършва товаро-разстоварни дейности с високоповдигач-рич трак/електрокар

Елин Пелин преди 1 месец

Водач, мотокар

Оператори на подвижни съоръжения Извършва товаро-разстоварни дейности с високоповдигач-рич трак/електрокар

Елин Пелин преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност Съгласно длъжностна характеристика.

Елин Пелин преди 1 месец

Охранител

Персонал, осигуряващ защита и сигурност Съгласно длъжностна характеристика.

Елин Пелин преди 1 месец

Домакин

Персонал, водещ стокови и транспортни документи Контролира склада и складовите наличности. Изготвя и поддържа документация касаеща дейността.

Елин Пелин преди 1 месец

Психолог

Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Съгласно длъжностна характеристика.

Елин Пелин преди 1 месец

Домакин

Персонал, водещ стокови и транспортни документи Контролира склада и складовите наличности. Изготвя и поддържа документация касаеща дейността.

Елин Пелин преди 1 месец

Реклама