Общ работник

Други неквалифицирани работници почистване цех и офис

Девня преди 2 седмици

Инженер, технология на органичния синтез и полимерите

Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) инженер синтез азотни торове

Девня преди 2 седмици

Заварчик, затворени съдове

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях заваряне на

Девня преди 3 седмици

Реклама