Сметосъбирач

Работници по събиране и сортиране на отпадъци по длъжностна характеристика

Девня преди 2 месеца

Електротехник, строителен

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения исталация и ремонт на ел съоръжения

Девня преди 2 месеца

Електротехник, строителен

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения исталация и ремонт на ел съоръжения

Девня преди 2 месеца

Фрезист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях *Умение да разчита чертежи *Заточване на металорежещи инструменти

Девня преди 1 месец

Фрезист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях *Умение да разчита чертежи *Заточване на металорежещи инструменти

Девня преди 1 месец

Монтажник, метални конструкции

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях

Девня преди 1 месец

Монтажник, метални конструкции

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях

Девня преди 1 месец

Боргвергист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях *Познаване на технологичните възможности и управлението на металорежещите машини-борверг *Разчитане на ...

Девня преди 1 месец

Боргвергист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях *Познаване на технологичните възможности и управлението на металорежещите машини-борверг *Разчитане на ...

Девня преди 1 месец

Стругар

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Умение да разчита чертежи

Девня преди 1 месец

Реклама