Шлосер

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях

Девня преди 2 седмици

Огняр

Други оператори на стационарни машини и съоръжения по длъжностна характеристика

Девня преди 1 седмица

Счетоводител

Финансови специалисти самостоятелен счетоводител

Девня преди 1 седмица

Фрезист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях работа с фреза и други металорежещи машини за изработване на нестандартно оборудване, разчитане на чертежи

Девня преди 4 дни

Електромонтьор

Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения поддръжка и ремонт на електрически устройства на машините, апаратите и съоръженията, да разчита ...

Девня преди 4 дни

Логопед

Други медицински и здравни специалисти по длъжностна характеристика

Девня преди 1 седмица

Боргвергист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Настройва и обработва детайли на универсални машини,заточва металорежещи инструменти,извършва замервания за ...

Девня преди 4 дни

Шлосер-монтьор

Машинни механици и монтьори Очертава детайли по шаблон,извършва шлосерска обработка,нарязва резби - ръчно или машинно, калиброва резби,заточва свредла, ...

Девня преди 4 дни

Стругар

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях настройва и обработва детайли на струг и др.металорежещи машини, разчита на чертежи

Девня преди 4 дни

Боргвергист

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях четене на технически документи, работа с металорежещи машини, опит като боргвергист - 3 г.

Девня преди 4 дни

Реклама