Мияч, превозни средства (ръчно)

Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях миене на превозни средства, вътрешно почистване на автомобили

Айтос преди 1 месец

Пакетировач

Работници в преработващата промишленост почистване и пакетиране на скариди

Айтос преди 1 месец

Пакетировач

Работници в преработващата промишленост съгласно длъжностна характеристика - ръчно почистване на скариди и пакетиране

Айтос преди 1 месец

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси управление на товарни автомобили

Айтос преди 2 месеца

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси управление на товарни автомобили

Айтос преди 2 месеца

Счетоводител

Финансови специалисти Ръководи, органицзира и осъществява предварителен текущ и последващ вътрешен финансов контрол

Айтос преди 3 месеца

Счетоводител

Финансови специалисти Ръководи, органицзира и осъществява предварителен текущ и последващ вътрешен финансов контрол

Айтос преди 3 месеца

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси по длъжностна характеристика

Айтос преди 1 месец

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси по длъжностна характеристика

Айтос преди 1 месец

Пакетировач

Работници в преработващата промишленост почистване и пакетиране на скариди

Айтос преди 1 месец

Реклама